Velliv giver tilskud til brok i GEV

Foreningen Velliv afholder fra den 9.oktober - 17.oktober 'Danmarks Mentale Sundhedsdag'. Formålet er at skabe opmærksomhed på mental sundhed i virksomheder, og virksomheder kan således ansøge om 10.000 kr. til et foredrag, en idé, en teambuilding-dag eller noget helt andet med fokus på mental sundhed. Hos GEV har vi et øget fokus på mental sundhed. Vi mener, at mental sundhed, og et godt arbejdsmiljø, er vigtigt og ikke noget der kommer af sig selv. Derfor er vi ret begejstrede over, at Velliv har valgt os, som en af modtagerne af 10.000 kr. Vi er overbevist om, at det i sidste ende kommer vores kunder, partnere og andelshavere til gode i hverdagen. Vi leverer bedre, når vi har det bedre.

 

Brok i fokus

I GEV går midlerne fra Velliv til et foredrag med Storm Stensgaard, der blandt andet har skrevet bogen 'Brok' - der sætter fokus på, hvordan vi omtaler de dårlige ting på en god måde, og skelner mellem brok og konstruktiv kritik. En af vores yndlingsbeskæftigelser i Danmark er at brokke os. Storm leverer et sjovt og tankevækkende foredrag, der sætter fokus på netop brok. Brok fylder meget i vores liv på godt og ondt, men kan vi blive bedre til det? Kan vi brokke os mindre eller på en bedre måde? Og hvordan spiller brok ind som en del af mental sundhed på arbejdspladsen?

Planen er at foredraget bliver med en humoristisk indgang til et svært emne. Vi lærer blandt andet at italesætte, når vi agerer uhensigtsmæssigt - fx når vi brokker os. Gennem foredraget øges bevidstheden om, at vi alle brokker os - bevidst eller ubevidst og mere eller mindre. Sammen kan vi forhåbentligt grine af vores "brok" og hjælpe hinanden til en sund adfærd, hvor fokus bliver på en konstruktiv kritik.

 

Fokus på den mentale sundhed

For GEV er foredraget en del af flere tiltag, der sammen skal sikre, at virksomheden også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø. Derfor uddanner vi mentale sundhedsambassadører, laver jævnligt trivselsmålinger og arbejder på at flytte beslutningskraften ud, hvor kompetencerne er - hos medarbejderne. Med dette samlende foredrag får vi endnu en mulighed, for at italesætte, hvordan vi reagerer på de nye udfordringer, vi som virksomheden møder på vejen mod den nye kultur - herunder fx om vi håndterer vores usikkerhed med brok eller konstruktiv kritik - og om vi er gode nok til at undgå "brok-skatten", som er et af de begreber Storm Stensgaard arbejder med. Ved den gode dialog om arbejdsglæde, den psykologiske tryghed, tillid, nærvær og sammenhængskræft, så er vi overbeviste om, at vi øger vores mentale sundhed i GEV.

Så et stort tak til Velliv for at hjælpe os et skridt på vejen, ved at tildele os pengene til et foredrag. Vi glæder os til at lære mere og forhåbentligt skabe mere værdi for vores partnere, kunder og andelshavere, når vi har det endnu bedre i fremtiden.

Støtte fra Velliv