Telefon 75 32 11 66

Pas på ledningerne og livet

I en ny folder, ’Pas på ledningerne og livet’, opfordres chauffører af kranvogne, gravemaskiner og mejetærskere til at holde ekstra øje med 13.000 km elektriske luftledninger. Påkørsler er livsfarlige, så vær opmærksom og kend respektafstandene, lyder rådene fra Sikkerhedsstyrelsen, Energinet og Dansk Energi i den gratis folder.

Chauffører bag rattet på kranvogne, gravemaskiner og mejetærskere kigger typisk ned på vej, mark og jord, men de risikerer liv og lemmer, hvis de ikke også er opmærksomme på Danmarks 13.000 km luftledninger. 

- Det er livsfarligt at køre ind i el-ledninger, så kig op og pas på. Vi ser desværre en del ulykker, så vi opfordrer chauffører til at være ekstra opmærksomme på, at elnetselskaberne stadig har mange luftledninger, siger chefkonsulent Louise Jakobsen fra brancheorganisationen Dansk Energi.

Elnetselskaberne forsøger løbende at gøre opmærksom på faren ved at køre ind i el-ledninger, men så sent som i søndags mistede en lastbilchauffører livet, da han påkørte en 60 kV-ledning mellem Viborg og Karup.

- Jeg vil gerne opfordre alle involverede parter til at sprede budskabet om, at chaufførerne og deres arbejdsgivere skal tage det her ekstremt alvorligt, siger Louise Jakobsen.

I samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og Energinet har Dansk Energi netop udgivet en gratis folder med gode råd til chauffører, vognmænd, landmænd og andre, der har med høje køretøjer at gøre. ’Pas på ledningerne og livet’, hedder folderen, der er opdateret i forhold til de nyeste regler og vejledninger på området.

- Vi skal alle sammen kommet sikkert hjem fra arbejde uanset, hvad vi laver. Elnetselskaberne har taget mange luftledninger ned, så det er måske nemt at glemme, at der stadig findes luftledninger, og at de udgør en risiko, påpeger Louise Jakobsen.

For mange hændelser

Folderen er udarbejdet på opfordring af elnetselskabernes AUS-udvalg (Arbejde Under Spænding) efter mange hændelser med farlige situationer med kranvogne, gravkøer, mejetærskere, betonkanoner og andre høje køretøjer. Ud over den seneste tragiske ulykke har der de seneste år også været eksempler på udbrændte lastbiler og indlæggelser af chauffører med fysiske og psykiske mén.

Formanden for AUS-udvalget, Rasmus Hougaard fra elnetselskabet N1, har set frem til den nye udgave af ’Pas på ledningerne og livet’.

- Den opleves som enkel og overskuelig. Let læselig og forståelig grafik. Budskabet står skarpt. Jeg er overbevist om den vil højne sikkerheden ved arbejder omkring ledninger både i jorden og luften, siger Rasmus Hougaard, der håber, at entreprenørbranchen og landbruget vil hjælpe til med at sprede viden til de relevante virksomheder og medarbejdere.

Pas også på kablerne

De danske elnetselskaber har gravet ca. 95 procent af deres kabler ned i jorden. I alt ligger over 163.000 kilometer ledninger inkl. lavspænding i jorden. Entreprenører og andre skal naturligvis også være opmærksom på disse kabler, når der graves.

- Kabler og luftledninger er som udgangspunkt altid spændingsførende, så det er vigtigt at sætte sig ind i de respektafstande, Sikkerhedsstyrelsen har fastsat for at forebygge el-ulykker, siger Louise Jakobsen og fastslår, at entreprenører og landmænd skal planlægge deres arbejde grundigt, hvis det sker i nærheden af ledninger. 

Folderen er udgivet på dansk og engelsk. Den kan hentes og printes fra https://www.danskenergi.dk/udgivelser/pas-pa-ledningerne-livet

Billede af højspændingsmast