Telefon 75 32 11 66

Ordinær Generalforsamling hos Grindsted El- og Varmeværk A.m.b.A.

TOUR DE DUPONT

Kom med på en spændende rundvisning på DuPont tirsdag den 23. april.

Vidste du, at fjernvarmeprisen for et standardparcelhus på 130 m2 i Grindsted hører til blandt landets billigste fjernvarmepriser? Og vil du vide mere om, hvordan GEV har formået at holde prisen på fjernvarmen nede på et fornuftigt lavt niveau?

Så kom og vær med til en spændende og lærerig rundvisning på DuPont, hvor du bl.a. kan høre Head of Supply Manager, Ole Padkær, fortælle mere om GEV's samarbejde med DuPont omkring modtagelse af overskudsvarmen. Han vil desuden komme ind på emnet bæredygtighed, herunder genrejsning af skoven samt flisens vej igennem produktionen. 

Mødested: Hovedindgangen til GEV Huset, Tårnvej 24 i Grindsted kl. 18.15. Rundvisningen foregår på DuPont fra kl. 18.30-19.30. Vi går i samlet flok over på DuPont, der ligger et stenkast fra GEV. Der er gratis adgang, og hvis du bliver til generalforsamlingen, byder vi også på en kold forfriskning og et godt stykke smørrebrød. 

Fjernvarmeprisen sættes i bero

Andelshaverne i Grindsted kan derfor lune sig ved tanken om, at det fortsatte samarbejde mellem de to virksomheder, bidrager til at holde varmepriserne nede. Aftalen mellem GEV og DuPont går ud på, at GEV aftager ca. halvdelen af byens årlige varmeforbrug, som flisanlægget på DuPont ikke selv udnytter i produktionen. GEV investerede for få år tilbage i et røggasanlæg, som omdanner dampen fra DuPont's skorstene til energi til fjernvarmen. Dermed er DuPont i stand til at levere ca. halvdelen af GEV's behov for fjernvarme. 

Miljøvenlig og CO2-neutral overskudsvarme

Samarbejdet mellem GEV og DuPont er derfor helt i tråd med vores ambitioner om at udrydde fossile brændsler i varmeproduktionen og reducere virksomhedens CO2-udledning frem mod år 2030. 

Direkte til generalforsamling

Efter rundvisningen kan du gå direkte til GEV's generalforsamling. Den afholder vi i GEV Huset på Tårnvej 24 i Grindsted. Du kan se hele dagsordenen her i tillægget. 

Du kan læse mere om GEV og selskabets aktiviteter i rapporten GEV i ord og tal 2018. Rapporten kan downloades og læses her.

Billede af hovedindgangen til GEV Huset på Tårnvej 24 i Grindsted
Ordinær Generalforsamling hos Grindsted El- og Varmeværk A.m.b.A.

GEV Huset, Tårnvej 24

Tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.30

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forgangne år.

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2018 til godkendelse. 

Pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.

Efter tur afgår:

Nis Chr. Sørensen

Knud H. Lauridsen

Carsten Skov

Lotte Thomsen

Valg af suppleant:

Gert Schønning (anden suppleant)

Pkt. 5: Valg af statsautoriseret revisor. 

Pkt. 6: Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår fusionen mellem GV og GEV pr. 1. januar 2020. 

Pkt. 7: Eventuelt.