Legionella-bakterien får fornyet opmærksomhed

Der har været stort fokus på Legionella-bakterier i medierne over den seneste uge. Flere medier har slået det op til, at der er en 50% stigning i dødsfaldene i de seneste år. Og selvom antallet af dødsfald stadig er meget lavt, så skader det i hvert fald ikke noget, at vi alle kender til de gode råd og vejledninger, der er for drikke- og brugsvandet. Samtidigt går det heldigvis rimelig godt i Grindsted. Vi har i kommunen en af de laveste forekomster af sygdommen i Danmark.

Der skelnes mellem koldt og varmt vand

Skellet mellem koldt og varmt vand er særligt vigtigt. Bakterien trives bedst i vandtemperaturer mellem 25-45 grader celsius. Derfor er der heller ikke grund til bekymring over at drikke det kolde vand i hanen. Hvis du har været væk en weekend eller længere tid, så bør du, for en sikkerheds skyld, huske at lade vandet løbe et par minutter. Lad den hellere løbe for længe end for kort.

Det varme vand er en lidt anden sag, og langt de fleste dødsfald kan spores tilbage til varmtvandsbeholdere og vandinstallationer i private hjem. I mange tilfælde skyldes smittetilfældene brusebadet. Her indånder vi forstøvet vand (aerosoler), som, især for svækkede personer, kan resultere i smitte fra Legionella. Stadig skal vi huske på at smittetilfældene i Danmark pr. år er på langt under 1% af befolkningen.

Hvad du kan gøre derhjemme

På infografikken på billedet til højre, og herunder, som vi har fra Danske Vandværker, kan du se et par gode råd til, at undgå at bakterien formerer sig:

  • Hold temperaturen i varmtvandsbeholderen på 55-60 grader celsius.
  • Skyl vandinstallationen igennem et par gange om ugen.
  • Sørg for at rør til koldt og varmt vand ikke er placeret så tæt på hinanden, at temperaturen i rørene påvirker hinanden.

Danmark i det forkerte førersæde - men Grindsted ligger lavt

Danmark er desværre i top-3 i Europa over lande, hvor der er flest dødsfald af Legionella-sygdommen. Sidste år døde 39 personer i Danmark. I alt blev 278 personer smittet med Legionella i 2020, så det er trods alt ikke et stort samfundsproblem endnu.

Grindsted ligger samtidigt i næstnederste interval for sygdommen, hvor der blot er 25-30 smittede pr. 100.000 indbyggere. Til sammenligning ligger Randers og Kolding i højeste interval, med op mod 152 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Legionella
Hvad er Legionella og Legionærsygdom

Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien Legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre Legionella arter. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand (aerosoler), der er forurenet med Legionella. 

Brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme, men smitten kan også ske gennem aerosoler fra spabade, springvand og andre steder, hvor vand bliver forstøvet.

Legionærsyge rammer særligt ældre og svækkede personer, herunder fortrinsvist mænd (165 mænd mod 113 kvinder i 220). Gennemsnitsalderen på de 39 døde i 2020 var godt 78 år, heraf lå alle i et interval fra 53-94 år.