Prisændringer på dit abonnement på varme og el

Vi reducerer din net-tarif, justerer dit net-abonnement og dele af dit varmeabonnement.

 

El-reducering

Når du som kunde betaler din el-regning, så betaler du en pris for at få transporteret el ud til dit hus. Det gør alle kunder, uanset el-handelsselskab eller hvor de bor. Det enkelte elhandelsselskab bestemmer, hvad denne del af din regning hedder, men den vil ofte være omtalt som 'net-abonnement' og 'net-tarif'. 

De firmaer der varetager denne transport af din el, er såkaldte "hvile-i-sig-selv"-selskaber. Det betyder, at der ikke må være overskud eller underskud i virksomheden (GEV Elnet). Måden hvorpå dette sikres, er ved at justere på prisen ude hos kunderne. Det sker fremadrettet og derfor viser det sig nogle gange, at der bliver betalt for meget. Andre gang viser det sig at der betales for lidt.

I Grindsted har det vist sig, at vi har indkrævet for meget i 2018 og 2019

De penge skal nu tilbage til jer, hvilket betyder at jeres net-tarif vil se noget lavere ud i resten af dette år, gældende fra 1.august, samt i 2021. Vi giver nemlig en midlertidig rabat fra årsskiftet, til vores andelshavere, for at udligne for det vi tidligere har krævet for meget. 

 

Varme-reducering

Det er det samme princip for varme, hvor også transporten af fjernvarme er forbundet med en fast udgift. GEV Varme er, ligesom GEV Elnet, et "hvile-i-sig-selv"-selskab og kan derfor ikke have overskud eller underskud. 

I Grindsted har det vist sig, at vi har indkrævet for meget i 2019

De penge skal nu tilbage til jer, hvilket betyder, at jeres abonnement blev sat ned her fra 1.maj og vil fortsat være midlertidigt sat ned i resten af 2020.

 

Hvis I har spørgsmål til dette, så står vores kundeservice klar til at hjælpe jer til at få svar.

Prisen sættes ned midlertidigt