Telefon 75 32 11 66

Billede af elektriker Ernst V. Eriksen
Ernst V. Eriksen
Elektriker
40 92 15 03
eve@gev.dk

Kort om mig

Som montør ved elforsyningen sørger jeg for, at alle borgere i Grindsted og omegn har strøm. Jeg vedligeholder transformerstationer og ledningsnet, så kunderne oplever så få strømafbrydelser som muligt. 

Derudover vedligeholder jeg el,- vand- og varmemålere samt sørger for at hjemtage data fra disse målere til videre analyse hos medarbejderne i Back-Office. 

Jeg indgår desuden i vagtordningen for el og vand på lige fod med de øvrige medarbejdere, når kunderne har brug for hjælp uden for vores normale åbningstid. 

Kundeservice

Projektafdeling

Økonomi

Drift

Service

Chefteam

Samstrøm