Telefon 75 32 11 66

Vand

GEV leverer gennem GEV Vand A/S. drikkevand til ca. 4.500 husstande og virksomheder i Grindsted og omegn.

Som vandforsyning, er vi pålagt at analysere drikkevandet for bakterier, pesticider og andre forurenende stoffer. Det er samtidig vores ansvar at informere kunder/andelshavere om vandets kvalitet, herunder vandets hårdhed. Vandet indvindes fra vores to kildefelter, som begge er placeret nord-øst for Grindsted.

Omfattende kvalitetskontrol af drikkevandet

Vi analyserer jævnligt kvaliteten af drikkevandet, så vi overholder de kvalitetskriterier, der er fastsat i den danske lovgivning. Vores ledningsnet kontrolleres minimum 12 gange årligt, vandværket to gange årligt, og alle boringer (både de boringer, der leverer grundvand til vandværket, ved afgang fra vandværket til forbrugerne og i vandværkets ledningsnet) inden for en fire-årig periode. 

Vi foretager naturligvis ekstra analyser, såfremt der er udsving på kvalitetskontrollen. Hent vores prøveresultater her

Vandets hårdhedsgrad

Hårdhedsgraden beskriver indholdet af calcium og magnesium udtrykt i grader dH. Hårhedsgraden bør ligge mellem 5 og 30 grader. 

Vandet i Grindsted er blødt med en hårdhed på 6,6 dH. 

Hårhedsgrad Betegnelse
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30  Hårdt
Over 30 Meget hårdt

 

Brochure fra GEV Vand A/S

Læs den nye folder fra Grindsted Vandværk:

Regulativ for GEV Vand A/S

Dette regulativ er udfærdiget af Grindsted Vandværk A.m.b.A. Regulativet er godkendt af bestyrelsen for Grindsted Vandværk den 2. marts 2016 og kommunalbestyrelsen i Billund Kommune den 26. april 2016. 

Kort over GEV Vands forsyningsområde

GEV Vands forsyningsområde

Kortet er inddelt i fem forsyningsområder, hvilket beskriver de fem forskellige vandprøvningsområder vi tester vandet i løbende.

Det er derfor de ydre grænser der definerer GEV Vands samlede forsyningsområde og farverne har i denne henseende ingen betydning.

Leverings- og tilslutningsbestemmelser

Hos Grindsted Vandværk A.m.b.a. findes der en række almindelige leverings- og tilslutningsbestemmelser vedrørende vandforsyningen i Billund Kommune. 

Leveringsbetingelser

Tilslutning til Grindsted Vandværk

Denne vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a. er gældende inden for Grindsted Vandværks forsyningsområde. 

Klagemuligheder pr. 14.05.2020

Som forbruger kan du indbringe klager* vedrørende tvister med forsyningen til Klageportalen for Nævnenes Hus

Tidligere skulle klager indleveres til www.forbrug.dk, men dette er nu ændret. 

Du kan læse meget mere om den ny klageportal på:

https://kpo.naevneneshus.dk/

 

 

 

Billede af vand, der hældes i glas
Billede af kildefelt 3
TILMELD dig vores SMS-service

GEV A/S ønsker så vidt muligt at give dig hurtig og direkte besked om driftsforstyrrelser, der berører din ejendom. 

Tilmeld dig nederst på siden med et mobilnummer eller en e-mail. Herefter får du en kode, som du skal indtaste.

Du kan tilmelde flere mobilnumre på samme adresse.

Tilmeld eller afmeld din adresse HER