Telefon 75 32 11 66

GV tester for chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet

Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen kræver øjeblikkelig handling efter potentielt farligt giftfund af stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Alle vandværker skal derfor hurtigst muligt sikre, at drikkevandet analyseres og testes for chlorothalonil-amidsulfonsyre. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet, efter Danske Regioner har oplyst, at de har fundet 75 helt nye giftstoffer i det danske grundvand. 

Fundet sker efter Danske Regioner i samarbejde med Miljøstyrelsen og GEUS har gennemgået alle de pesticider, der er brugt i Danmark siden 1956 og vurderet, hvilke risici der er ved stofferne. Nu er en række pesticidfund blevet analyseret, hvilket har identificeret en lang række helt nye giftstoffer - heriblandt chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre

GV har fået udtaget prøver af drikkevandet gældende for Vandværk 2 og 3 i uge 18. Der er ikke fundet spor af chlorothalonil-amidsulfonsyre i nogle af disse prøver. 

Der vil dog først blive stillet krav om, at målinger for chlorothalonil-amidsulfonsyre udføres akkrediteret fra den 1. november 2019. 

Billede af vand, der hældes op i glas
Fakta om Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • Stoffet hedder Chlorothalonil-amidsulfonsyre.
  • Det er fundet i 230 ud af 639 punktkildeforureninger ved blandt andet gartnerier og maskinstationer.
  • Der er gjort to fund i drikkevandsboringer, hvor den sundhedsmæssige grænseværdi er overskredet.
  • Stoffet mistænkes at kunne give skader på arveanlæggene, hvis man indtager det i drikkevand.

Miljøstyrelsen har bedt alle kommuner om at teste drikkevandet så hurtigt som muligt. 

Kilde: DR Nyheder