Telefon 75 32 11 66

GV tester for chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet

Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen kræver øjeblikkelig handling efter potentielt farligt giftfund af stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Alle vandværker skal derfor hurtigst muligt sikre, at drikkevandet analyseres og testes for chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA). Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet, efter Danske Regioner har oplyst, at de har fundet 75 helt nye giftstoffer i det danske grundvand. 

Fundet sker efter Danske Regioner i samarbejde med Miljøstyrelsen og GEUS har gennemgået alle de pesticider, der er brugt i Danmark siden 1956 og vurderet, hvilke risici der er ved stofferne. Nu er en række pesticidfund blevet analyseret, hvilket har identificeret en lang række helt nye giftstoffer - heriblandt CTA.

Ingen fund af CTA

GV har fået udtaget prøver af drikkevandet gældende for Vandværk 2 og 3 i uge 18. Der er ikke fundet spor af CTA i nogle af disse prøver. 

Det blev stillet som krav, til alle vandværker, at alle målinger af CTA skulle udføres akkrediteret senest den 1.november 2019. Nye studier har dog vist, at CTA ikke giver skader på arveanlæggene, hvorfor kravet om gennemførelse af kontrol for stoffet er blevet ophævet.

Billede af vand, der hældes op i glas
Fakta om Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • Stoffet hedder Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)
  • Det er fundet i 230 ud af 639 punktkildeforureninger ved blandt andet gartnerier og maskinstationer.
  • Der er gjort to fund i drikkevandsboringer, hvor den sundhedsmæssige grænseværdi er overskredet.
  • Stoffet mistænkes at kunne give skader på arveanlæggene, hvis man indtager det i drikkevand.

Miljøstyrelsen har bedt alle kommuner om at teste drikkevandet så hurtigt som muligt. 

Kilde: DR Nyheder