Grøn omstilling og fleksibel produktion sikrer intakt fjernvarmepris i Grindsted

En fremsynet tilgang til opvarmningen af det vand, der bruges til fjernvarmen i Grindsted, giver nu en klar tilbagemelding til fjernvarmebrugerne i GEV's område. De kan i 2022 igen nyde godt af, at prisen samlet set forbliver på samme niveau som i 2021, samtidigt med, at fjernvarmen leveres næsten 90% med grøn energi.

Et solidt samarbejde giver pote

Tilbage i 2017 blev aftaget af restvarme fra IFF (det tidligere Dupont) for alvor skruet i vejret, da IFF dengang konverterede de kulfyrede kedler til de nuværende flisfyrede kedler. Det har været en medvirkende årsag til, at GEV i 2020 og 2021 har leveret omkring 80-90% grøn varme til landets bedste priser. I en tid, hvor olie-, el- og gaspriserne er på himmelflugt er netop dette, sammen med de øvrige fleksible produktionsmuligheder, blevet nøglen til at sikre den stabile fjernvarmepris i 2022 - en pris grundlagt på en endnu mere grøn produktion.

"Vi er ovenud tilfredse med, at vi igen kan se vores andelshavere og fjernvarmebrugere i øjnene og fortælle, at det vi gjorde dengang, nu er med til at sikre, at deres betaling ikke stiger markant i 2022. Samtidigt er vi meget bevidste om, at vi som multiforsyning skal bibringe endnu mere forudseenhed i fremtiden og fortsat jagte mulighederne i den grønne omstilling", udtaler GEV's direktør, René Heiselberg Gier, og fortsætter:

"Grønt og bæredygtigt er i den grad i fokus, både helt oppe i den politiske top, men også for os som forsyning. Samtidigt er det vigtigt at pointere, at vi hele tiden vurderer, hvor energien er grøn og billig, og bruger den opvarmningskilde."

Et flerstrenget fleksibelt varmesystem

Hos GEV har man lavet et flerstrenget system, hvor der, udover restvarmen fra IFF, også er restvarme fra spildevandet i Billund Vand & Energi, eget flisværk, el-patron, varmepumpe, gaskedler og kraftvarmemotorer. De to sidstnævnte tænkes konverteret til biogas inden for de kommende år.

I 2020 var fjernvarmen 88% grøn i Grindsted, takket være de mange forskellige muligheder man har skabt. Virksomheden har dog en tydelig grøn strategi, der målrettet går efter at blive fossilfri i 2030 og CO2-neutral allerede i 2025. Derfor er der heller ikke tid til at hvile på laurbærrene i GEV, som i sin strategi har pris og grøn omstilling sidestillet.

"Vi har et stort ansvar som andelsselskab, og hjælper jo indirekte vores brugere i hjemmene og virksomhederne, med at nedbringe deres CO2-forbrug, var vi leverer grøn energi. At vi samtidigt gør det til en god pris, er en forudsætning vi er helt bevidste om. Vi har fået et mandat, som en lokal multiforsyning i Grindsted, og det ansvar tager vi på os - hver eneste dag", slutter direktøren for GEV.

Fjernvarme
OM GEV

GEV har leveret varme til Grindsted siden 1949

I 2020 var GEV landets billigste fjernvarmeselskab at være forbruger hos

I 2021 var GEV igen med i toppen, denne gang på 2.pladsen.

GEV fastholder en stabil pris i 2022 samlet set, men ændrer dog model for beregningen, hvilket kan forskyde prisen hos den enkelte forbruger. Denne forskydning kan gå i begge retninger.