Få en lettere hverdag som grundejerforening

Den 17. november 2021, klokken 19.00, afholder GEV et dialogmøde med alle interesserede grundejerforeninger i Billund Kommune, boligejere på private veje og lignende. Alle som har det til fælles, at driften af vejens gadelys fra 2022 overgår fra, at være kommunens ansvar til de enkelte grundejere.

Vi mener i GEV at kunne hjælpe - men vi vil forinden da gerne i dialog med grundejerforeninger og boligejere om, hvad og hvordan vi bedst kan gøre noget godt sammen omkring servicering af gadelyset - og gerne meget mere. Derfor inviterer jer til dette møde.

Vi mødes på Tårnvej 24 i Grindsted, hvor vi sammen drøfter mulighederne og hvor GEV er vært for lidt kage og noget at drikke.

Derfor er det også nødvendigt at I tilmelder jer, så vi ved, hvor mange vi bliver. Tilmeldingen kan du ordne lige herunder.

 

Sidste frist for tilmelding er den 16.november kl. 21.00

 

(Yderligere spørgsmål til dette kan rettes til GEV Partnerskabs-ansvarlige, Marianne Nyborg Carl på 22 40 13 30 eller via mnc@gev.dk)

Vej i Grindsted
Overtagelse af drift af gadelys

Ca. 40 private veje / grundejerforeninger i Billund Kommune overgår fra 2022 til selv at stå for service på gadelyset på deres vej.

Dette gælder også ved anmodninger om LER

GEV servicerer alt gadelys i kommunen på offentlige veje og har derfor tidligere stået for dette på de private veje efter aftale med kommunen. 

Dette ønsker vi at hjælpe med, da vi har stort kendskab, både administrativt og i praksis med netop de opgaver det indebærer.

 

MØD OS OG VÆR MED I EN GOD DIALOG 

den 17.november kl. 19.00 i GEV Huset

Tårnvej 24, 7200 Grindsted.