Telefon 75 32 11 66

Andet læringsbesøg fra Grindsted Privatskole

Onsdag den 20. februar havde vi igen besøg af 4.A fra Grindsted Privatskole.

Besøget var klassens andet læringsbesøg på GEV, hvor eleverne inden besøget havde arbejdet med emnet marketing. Dagen startede ud med en kort velkomst ved kommunikationsmedarbejder Michael Rahbek.

Efter velkomsten blev der samlet op på det første læringsbesøg tilbage i september og fortalt lidt om nogle af de udviklingsprojekter inden for vand- og varmeforsyningen, som GEV kommer til at beskæftige sig med i 2019.

Herefter blev eleverne præsenteret for de fire medarbejdere, som senere skulle interviewes omkring GEV som arbejdsplads. 

Medarbejderinterviews og inspiration til udstilling

Eleverne skulle i dagens anledning interviewe en økonomiassistent, en teknisk assistent, en dataanalytiker og en maskinmester (fjernvarme).

Det var derfor nogle meget spændte elever, der næsten ikke kunne vente med at stille 10 spørgsmål til GEV's medarbejdere, som de havde forberedt hjemme på klassen. 

De indsamlede svar skal bruges som inspiration til en kunstvæg, der vil blive afsløret ved en mindre fernisering på GEV onsdag den 13. marts for medarbejdere, forældre og bedsteforældre. 

Vi glæder os til at se det endelige resultat. 

 

Billede af elever fra 4.A på Grindsted Privatskole i gang med at interviewe en medarbejder fra GEV
Billede af elever fra 4.A på Grindsted Privatskole i gang med at interviewe en medarbejder fra GEV